6-axis Handling Robot MR075-930

6-axis Handling Robot MR075-930 โครงสร้างแบบปิด ขนาดกะทัดรัด คล่องตัว เหมาะสำหรับงานหยิบวาง (Pick-and-Place) ป้อนงานเครื่องจักร (Machine Tending) และ จัดวางสินค้าบนแท่นพาเลท (Palletizing)

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

Category:

6-axis Handling Robot MR075-930 โครงสร้างแบบปิด ขนาดกะทัดรัด คล่องตัว เหมาะสำหรับงานหยิบวาง (Pick-and-Place) ป้อนงานเครื่องจักร (Machine Tending) และ จัดวางสินค้าบนแท่นพาเลท (Palletizing)

6-axis Handling Robot MR075-930 specification

6-axis Handling Robot MR075-930 spec
Working envelope (unit: มม.)

Flange and base dimensions (unit: มม.)

6-axis Handling Robot MR075-930 เปย์โหลด

6-axis Handling Robot MR075-930 payload

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

Shopping Cart