Double-axis C-type positioner

Double-axis C-type positioner สำหรับหมุนชิ้นงานตามแนวสองแกน มีแกนหมุนตั้งฉากรูปตัว C สำหรับงานเชื่อม, พ่นสี, ประกอบ, หรือใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

Category:

Double-axis C-type positioner สำหรับหมุนชิ้นงานตามแนวสองแกน มีแกนหมุนตั้งฉากรูปตัว C สำหรับงานเชื่อม, พ่นสี, ประกอบ, หรือใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Double-axis C-type positioner specification

Double-axis C-type positioner spec

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

Shopping Cart