DPLWG Gas Turbine Flowmeter

DPLWG Gas Turbine Flowmeter ใช้งานกับก๊าซอัตราการไหลปานกลางถึงต่ำ ทนทานต่อการกัดกร่อน สูญเสียความดันของก๊าซเล็กน้อย ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบน้อยที่สุด

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

Category:

DPLWG Gas Turbine Flowmeter advantage

  • ใช้งานกับก๊าซ อัตราการไหลปานกลางถึงต่ำ
  • ทนทานต่อการกัดกร่อน
  • สูญเสียความดันต่ำ สูญเสียความดันของก๊าซเพียงเล็กน้อย ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบน้อยที่สุด
  • ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและการไหล
  • รองรับpower supply คู่
  • ทำงานได้แม่นยำแม้ที่อัตราการไหลต่ำ
  • ระบบชดเชยอุณหภูมิและความดันอัตโนมัติ
  • ให้ค่าการวัดที่มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในการวัดอัตราการไหลของก๊าซ
  • สามารถวัดอัตราการไหลในช่วงกว้าง

DPLWG Gas Turbine Flowmeter size

DPLWG Gas Turbine Flowmeter size

Measurement range and working pressure

DPLWG Gas Turbine Flowmeter

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

Shopping Cart