,

High Power CO2 Laser Optics

High Power CO2 Laser Optics

ZnSe เป็นวัสดุทั่วไปสำหรับออปติกเลเซอร์ CO2 กำลังสูงสำหรับการดูดซับต่ำ ค่าสัมประสิทธิ์ความยาวคลื่นอินฟราเรดและการส่งผ่านที่มองเห็นได้ เกียร์สูง และเคลือบสารดูดซับต่ำเป็นพิเศษเพื่อลดการสะท้อนของพื้นผิวและ การดูดซับพลังงานเลเซอร์ ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการตัดด้วยเลเซอร์ CO2 การเชื่อมและ การรักษาความร้อนด้วยเลเซอร์

 

Shopping Cart