,

RBK/RFS Reflective Mirror

RBK/RFS Reflective Mirror

กระจกสะท้อนแสงด้วยเลเซอร์ต้องมีการสูญเสียการสะท้อนต่ำ คุณภาพแสงสูง และความต้านทานที่ดีต่อความเข้มแสงสูง กระจกเลเซอร์มักถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้พื้นผิวแก้ว เช่น BK7 หรือซิลิกาหลอมละลาย

                     

Shopping Cart