,

ZnSe Beam Combiner

ZnSe Beam Combiner

ZnSe Beam Combiner ใช้สำหรับการจัดตำแหน่งระบบเลเซอร์ CO2 ออกแบบที่ 45 ̊ มุมตกกระทบจะส่งลำแสงเลเซอร์ CO2 และรวมลำแสงเข้ากับ 90 ̊ สะท้อนลำแสงการจัดตำแหน่งที่มองเห็นได้

 

Shopping Cart