,

ZnSe Thin Film Polarizer

ZnSe Thin Film Polarizer

โพลาไรเซอร์ฟิล์มบาง (TFP) ใช้ในการแยกลำแสงเลเซอร์ออกเป็นสองส่วนด้วย S และ P โพลาไรเซชัน ในขณะเดียวกัน TFP สามารถใช้เพื่อรวมสอง คานที่มีโพลาไรซ์ S และ P TFP ประกอบด้วยแผ่นเคลือบซึ่ง อยู่ที่มุมของ Brewster โดยเทียบกับลำแสงที่เข้ามา ผอมบาง การเคลือบฟิล์มสามารถเพิ่มการสะท้อนแสงของส่วนประกอบ s-polarized ของลำแสงและรักษาการส่งผ่านของส่วนประกอบ p-polarized ในระดับสูง

 

     

Shopping Cart