,

Manual Zoom Beam Expander

BXZ Series — Manual Zoom Beam Expander

เรามีเครื่องขยายการซูม BXZ ซีรี่ส์พร้อมปัจจัยการซูมแบบปรับได้ ครอบคลุมความยาวคลื่นจาก UV ถึง IR สเตจ 4 แกนหรือ 5 แกนสำหรับ สามารถปรับและจัดตำแหน่งได้ง่ายเมื่อแจ้งความประสงค์

           

 

Shopping Cart