Three-axis positioner

Three-axis positioner อุปกรณ์สำหรับการปรับตำแหน่งของชิ้นงาน ระบบสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของชิ้นงานอย่างอิสระในสามแกน แนวแกน แนวตั้ง และแกนหมุน

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

Category:

Three-axis positioner อุปกรณ์สำหรับการปรับตำแหน่งของชิ้นงาน ระบบสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของชิ้นงานอย่างอิสระในสามแกน แนวแกน แนวตั้ง และแกนหมุน

Three-axis positioner specification

Three-axis positioner spec

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

Shopping Cart