,

WBK/WFS Protective Window

WBK/WFS Protective Window

Fused Silica/BK7 เป็นที่รู้จักจากค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ มีการส่งผ่านแสงสูงจากรังสีอัลตราไวโอเลตไปยังช่วงอินฟราเรดใกล้ การกระเจิงต่ำและคุ้มค่าคุ้มราคา หน้าต่างซิลิกาผสมเคลือบ ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบตัดและเชื่อมด้วยไฟเบอร์เลเซอร์

                     

Shopping Cart