,

ZnSe Cylindrical Lens

ZnSe Cylindrical Lens

เลนส์ทรงกระบอกเป็นวัตถุทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมที่มีรูปทรงกระบอก พื้นผิว ต่างจากเลนส์ทรงกลมตรงที่โฟกัสลำแสงไปยังเส้นโฟกัส แทนที่จะเป็นจุดโฟกัส การใช้งานรวมถึงเครื่องสแกนเลเซอร์ ระบบเลเซอร์ไดโอด สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ โปรเจ็กเตอร์ และระบบจัดเก็บและดึงข้อมูลออปติคัล

 

Shopping Cart